top of page

Versiunea Românească

Lucia

https://www.luciaverman.ca

Pagina este o descriere a tumultuoasei vieții a Luciei, cu fotografi și filme ale Luciei și a locului unde cenușa ei a fost împrăștiată în vint.

Lucia's Life

https://www.luciaverman.ca/lucia-life

Pagina este o descriere a tumultuoasei vieții a Luciei, versiune în limba Engleză

Soția Mea

https://www.luciaverman.ca/sotia-mea

Pagina conține povestiri din viața Luciei cu fotografi ale Luciei, ale locurilor unde a trăit sau vizitat.

New Stories

https://www.luciaverman.ca/new-story

Pentru a facilita accesul, în special pe telefon, toate povestirile sau filmele noi vor fi adăugate inițial pe această pagină

Lucia foto album

https://www.luciaverman.ca/media

Fotografii ale Luciei începând din 1970 până în 2021

Mama mea

https://www.luciaverman.ca/mama-mea

Scrisorile Luciei pentru mama ei trimise de 8 Martie 1973 de la scoală și 8 Martie 2006 din Canada

Publicații on site

https://www.luciaverman.ca/publicatii-on-site

Articole și poezii publicate de Lucia în Observatorul și Deșteptarea

Observatorul

https://www.luciaverman.ca/observatorul

Pagina dedicată colaborării Luciei cu revista Observatorul din Toronto

Lucia's Movies

Filme și photo-montaje despre Lucia și diverse evenimente din viața ei

https://www.luciaverman.ca/movies

Lucia's Made Movies

https://www.luciaverman.ca/home-made-movies

Filme făcute și comentate de Lucia despre diferite evenimente ale vieții noaste

Emptiness

https://www.luciaverman.ca/emptiness

O prezentare metaforică a lipsei creată de plecarea Luciei prezentată în doar două imagini.

Ele vorbesc mai mult decât o mie de cuvinte.

Eugen

https://www.luciaverman.ca/eugen

Despre Eugen Verman, tatăl Luciei. Articole și romane publicate de Eugen

Despre Noi

https://www.luciaverman.ca/about

Despre acest site; au fost adăugate și comentariile prietenilor Luciei de pe pagina „Vorbește:”

 

Contact

https://www.luciaverman.ca/contact

Pagina poate fi folosite sa țineți contact cu acest site

Blog

https://www.luciaverman.ca/blog

La curent cu articolele noi publicate pe site, comentarii și dialoguri cu vizitatorii site’ului.

Site Map

https://www.luciaverman.ca/site-map

Aceasta pagina

English version

 

If you use a phone, to navigate, click on the three black lines in the top right corner.

 

Lucia

https://www.luciaverman.ca

The page is a description of Lucia's tumultuous life, with pictures and movies of Lucia and of the place where her ashes were spread.

Lucia's Life

https://www.luciaverman.ca/lucia-life

The page is a description of Lucia's tumultuous life. English Version.

Sotia Mea

https://www.luciaverman.ca/sotia-mea

There are stories about Lucia's life with pictures of Lucia, and different places she lived in or just visited. 

New Stories

https://www.luciaverman.ca/new-story

To facilitate access, especially for phone users, all new stories or movies will be added first on this page

Lucia photo album

https://www.luciaverman.ca/media

Lucia's photo album with pictures from 1970 to 2021

My Mother

https://www.luciaverman.ca/mama-mea

Lucia's letters to her mom sent on March 8, 1973, from school and on March 8, 2006, from Canada

On site articles

https://www.luciaverman.ca/publicatii-on-site

Articles and poems published by Lucia on Observatorul and Deșteptarea

Observatorul

https://www.luciaverman.ca/observatorul

The page dedicated to Lucia's collaboration with the magazine Observatorul Toronto.

Lucia's Movies

Movies and photo montages about Lucia – in English and Romanian

https://www.luciaverman.ca/movies

Lucia's Made Movies

https://www.luciaverman.ca/home-made-movies

Movies made and commented on by Lucia about different events of our life

Emptiness

https://www.luciaverman.ca/emptiness

A metaphorical presentation of the missing Lucia in two images only. They speak more than a thousand words.

Eugen

https://www.luciaverman.ca/eugen

About Eugen Verman, Lucia’s father. Articles and novels published by Eugen.

About Us

https://www.luciaverman.ca/about

About this site

Contact

https://www.luciaverman.ca/contact

Can use this page to send messages

Blog

https://www.luciaverman.ca/blog

Up to date with new articles published on the site, comments, and dialogues with visitors to the site.

Site Map

https://www.luciaverman.ca/site-map

This page

bottom of page